Морски курсове

МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

RIGEL 55 Co. разполага с учебен център и разрешение № 3-210/ 18.09.2017 год. от Министерството на транспорта и Изпълнителна Агенция “Морска Администрация”, за провеждане на морски квалификационен курс “Водач на кораб до 40 БТ по море” в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците STCW 1978, както е изменена 2010 год.

След завършване на курсовете, Дирекция “Морска администрация” – Варна провежда заключителен изпит и издава държавен документ за правоспособност на курсистите на български и английски език с международна валидност.

КУРСОВЕ – ИНФОРМАЦИЯ

КУРС : Сутрин – Водач на кораб до 40 БТ по море

courses2 courses1