[:en]Maritime courses[:bg]Морски Курсове[:]

[:en]RIGEL 55 Co. has a Training Centre for organizing and leading maritime qualification course “Skipper of Seagoing Vessel up to 40 GT” in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers, STCW 1978 as amended 2010.

After successfully finished courses, Department ”Maritime Administration” – Varna organizes the final exams and issues the Governmental Certificate for qualification in Bulgarian and English languages with international validity.

COURSES – INFORMATION

Course: Skipper of seagoing vessel up to 40gt

courses2 courses1[:bg]

МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

RIGEL 55 Co. разполага с учебен център за провеждане на морски квалификационен курс “Водач на кораб до 40 БТ по море” в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците STCW 1978, както е изменена 2010 год.

След завършване на курсовете, Дирекция „Морска администрация“ – Варна провежда заключителен изпит и издава държавен документ за правоспособност на курсистите на български и английски език с международна валидност.

КУРСОВЕ – ИНФОРМАЦИЯ

КУРС: сутрин – Водач на кораб до 40 БТ по море

courses2 courses1[:]